Bài tập con lắc đơn

Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

Để download file Bài tập con lắc đơn các bạn click vào nút download bên dưới.

Nếu bạn thích tài liệu Bài tập con lắc đơn hãy click nút LIKE bên cạnh hoặc chia sẻ cho bạn bè mình.

Nếu bạn thích, có thể dạo một vòng vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra – trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa mà các bạn có thể download.

Download Bài tập con lắc đơn
Download thanh công cụ của Thư Viện Vật Lý để duyệt nhanh hơn
 

Đề thi và đáp án Toán – Lý – Hóa kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ khối A năm 2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố “Đề thi và đáp án Toán – Lý – Hóa kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ khối A năm 2010″.

Các bạn tải về tại đây:  Đề thi và đáp án Toán – Lý – Hóa

Ảnh: Hoàng Hà (VnExpress)

Phương pháp ôn luyện tốt nghiệp và đại học trắc nghiệm vật lý

1.Dao động : dao động là những chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp
đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.
2.Dao động tuần hoàn :dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển
động của vật được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
a. Chu kỳ của dao động tuần hoàn : chu kỳ của dao động tuần hòan là khỏang
thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
(Ký hiệu : T; đơn vị : giây(s))
b. Tần số của dao động tuần hoàn : tần số của dao động tuần hoàn là số lần dao
động của vật (hoặc hệ vật) thực hiện trong một đơn vị thời gian. (Ký hiệu : f đơn vị:
Hec (Hz))

1. Định nghĩa dao động tự do: dao động tự do là dao động mà chu kỳ dao động chỉ phụ  thuộc
vào đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngòai.
2. Điều kiện để xem dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo là dao động tự
do :
- Con lắc lò xo : lực cản môi trường và ma sát không đáng kể.
- Con lắc đơn : lực cản môi trường và ma sát không đáng kể và vị trí đắt con lắc
không đổi…………….

Hướng dẫn giải chi tiết một số câu trong đề thi tốt nghiệp vật lí 2009

tot nghiep vat lyTheo cá nhân tôi đề phù hợp với trình độ học sinh và cũng có sự phân loại. Có tới 14, 15 câu lí thuyết/40 câu cho từng chương trình.Tôi chỉ xin gợi ý có tính chất cho học sinh tham khảo nếu cần.

avs_download.png

Đề thi thử tốt nghiệp vật lý 2009 – Không phân ban

TRƯỜNG THPT TUY PHONG
ĐỀ THI MÔN : VẬT LÝ – CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHAN BAN
THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT

1. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa ?
A) Luôn có sự chuyển hóa giữa thế năng và động năng nhưng cơ năng được bảo toàn.
B) Cơ năng của con lắc lò xo tỷ lệ với độ cứng k của lò xo.
C) Cơ năng của con lắc lò xo không tỉ lệ với tần số dao động.
D) Cơ năng của con lắc lò xo tỷ lệ với khối lượng quả cầu.
2. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A) Khi vật dao động điều hòa thì nó cũng dao động tuần hoàn.
B) Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C) Dao động tự do là dao động có chu kì riêng chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D) Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
3. Vật thực hiện động thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số : x1 = 5sin10t (cm) ; x2 = 5sin(10t + /3) (cm). Pha ban đầu của dao động tổng hợp là :
A)  = /3
B)  = /6
C)  = – /3
D)  = – /6
4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật đứng yên lò xo dãn 10 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ riêng của con lắc là :
A) 0,02 (s)
B) 0,2 (s)
C) 2 (s)
D) 20 (s)
5. Con lắc lò xo có treo thẳng đứng gồm quả cầu m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Tại vị trí cân bằng truyền quả cầu vận tốc v0 = 60 cm/s hướng xuống dưới. Biên độ dao động của quả cầu là :
A) 3 (cm/s)
B) 30 (cm/s)
C) 3 (m/s)
D) 30 (m/s)
6. Vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, nó dao động điều hòa với biện độ A = 5 cm. Vị trí vật nặng tại đó động năng bằng hai lần thế năng là :
…………………………………

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.